Uthyrning

Utsikt

Vacker utsikt ifrån bastun

Uthyrning
Medlemmar i KHbf kan hyra bastun på tisdagar under perioden
16 september-15 maj efter kl. 16:00, dock ej
fr. o. m. 23/12 t.o.m. 7/1, samt ej heller ”tredjedag” påsk och om valborgsmässoafton eller 1:a maj infaller på en tisdag.
Under perioden 16 maj-15 september är bastun öppen för kallbad på tisdagar och kan ej hyras.
När du hyr bastun är du skyldig att närvara och du är ansvarig för bastun under den tid du hyr.
Observera förbud att använda öppen eld i hela bastubyggnaden.

Kostnad
Damsidan (den något mindre delen) 300:-
Herrsidan (den något större delen) 600:-
Hela bastun 900:-
Vid hyra av bastun finns således ingen könsuppdelning, utan sällskap oavsett kön kan hyra den del som bäst passar respektive sällskap.
Observera dock att vid hyra av endast den ena sidan, kan annat sällskap hyra den andra sidan samtidigt.

Bokade tider


Bokning
Kontakta uthyrningsansvarig via formuläret nedan eller telefon för förhandsbokning. (Kontroll av att det är ledigt etc.)
Ange: Hyra +namn + datum + tid, mellan vilka tider du vill att bastun skall vara varm, (t.ex. 18:00 – 20:30) i formuläret nedan.
Du får besked om tillgänglighet via e-post. Vid bekräftelse utfärdas en faktura som skickas separat via e-post. Bokningen är definitiv först efter betalning skett.

Betalning
Fakturan betalas via föreningens Swish 123 288 24 21 eller plusgiro. 21 13 99-1.
Vid betalning ange: Faktura nr + hyra av bastun.

*) Obs begränsningarna i tillgängliga datum enligt beskrivning ovan.