Kontakt

Du kontaktar bastun bäst via e-post till:
E-post: info@kullavikshavsbastu.com

Ditt meddelande skickas vidare till berörd mottagare.

Plusgironummer:  21 13 99-1
Kullaviks Havsbastuförening
Box 116, 429 23 Kullavik

bastulogga